PR: визначення різними авторами

5-30-2017

PR: визначення різними авторами public relations

Існує чимало визначень поняття Public Relations різними авторами. Наведемо декілька з них.

Паблік рілейшнз – діяльність з організації комунікативного простору суспільства.

Г. Почепцов, “Теорія і практика комунікації”

PR – пропаганда, спрямована на просування товарів на ринку послуг, на організацію громадської думки, забезпечення фірмі доброзичливої ​​популярності, формування уявлення про неї як про організацію з високою громадянською відповідальністю та протидію поширенню несприятливих чуток і відомостей.

Ф. Котлер, американський дослідник-маркетолог

Public Relations – це функція управління, яка сприяє налагодженню або підтримці взаємовигідних зв’язків між організацією і громадськістю, від якої залежить її успіх або невдача.

З Монографії “Ефективний паблік рілейшнз” С. Катліпаа, А. Сентеар і Г. Брума

Паблік рілейшнз – це спеціальна система управління інформацією (в тому числі соціальної), якщо під управлінням розуміти процес створення інформаційних приводів та інформації зацікавленою в ній стороною, поширення готової інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого формування бажаної суспільної думки.

В.Г. Королько, “Основи паблік рілейшенз”

PR – це сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством в цілому за допомогою розповсюдження роз’яснювального матеріалу, розвитку обміну (інформацією) і оцінки суспільної реакції.

Словник Вебстера, Webster New International Dictionary

Зв’язки з громадськістю – це функція управління, покликана оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації щодо суспільних інтересів і виконати програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами.

З бюлетеня “Паблік рілейшнз ньюз”

ПР – це одна з функцій управління, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння, прихильності і співпраці між організацією і громадськістю. Вона включає в себе вирішення різних проблем: забезпечує керівництво організації інформацією про громадську думку і надаю йому допомогу у виробленні відповідних заходів; забезпечує діяльність керівництва в інтересах громадськості; підтримує його в стані готовності до різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій; використовує дослідження і відкрите спілкування в якості основних засобів діяльності.

Д-р Рекс Херлоу, фахівець з піар, Сан-Франциско

Зв’язки з громадськістю – всеосяжний термін; це система, що виконує безліч завдань і функцій: комунікацію, суспільні взаємини, виробничі відносини, взаємини між співробітниками, контакти з споживачами, відносини з замовниками, міжнародні відносини, відносини з інвесторами, процес управління проблемами, зв’язку з мас-медіа, контакти з пресою, просування, паблісіті, відносини з акціонерами, підготовка текстів публічних виступів і відносини з відвідувачами.

З книги “PR: повне керівництво”, Джо Марконі

ПР – це мистецтво формування сприятливого ставлення громадськості до компанії шляхом створення уявлення про те, що компанія випускає і продає товар тільки на користь покупця, а не заради отримання прибутку.

Невзлин Л. Б., “Паблік рілейшнз. Кому це потрібно?”

Зв’язки з громадськістю – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і громадськістю.

Інститут суспільних відносин (IPR)

PR, сприяючи встановленню взаєморозуміння між окремими групами і організаціями, допомагають нашому складному плюралістичному суспільству приймати рішення і діяти більш ефективно. Вони забезпечують гармонізацію приватної і суспільної діяльності.

ПР служать багатьом суспільним інститутам, таким як:

Підприємництво, профспілки, урядові установи, добровільні асоціації, фонди, лікарні, освітня і релігійні організації. Для досягнення своїх цілей ці організації повинні встановити міцні відносини з безліччю різноманітних аудиторій або громадських груп: працівниками, членами різних об’єднань, споживачами, місцевими громадами, акціонерами і т.д., а також з суспільством в цілому.

Досягнення цілей організації вимагає від її керівника знань і розуміння поглядів і цінностей людей, з якими його організація працює. Самі ж цілі визначаються зовнішніми факторами. Спеціаліст по ПР виступає в ролі радника керівника і як посередник, що допомагає тому перевести особисті цілі й завдання в розумну, прийнятну для громадськості політику.

З Офіційної заяви про ПР, випущеного Товариством Громадських відносин Америки (зі зв’язків з громадськістю Американського товариства – PRSA) 6 листопада 1982 року

ПР – це мистецтво і наука аналізу тенденцій, передбачення їх наслідків, видачі рекомендацій керівництву організацій і здійснення програм дій в інтересах і організацій, і громадськості.

З Мексиканської заяви представників національних і регіональних асоціацій ПР 11 серпня 1978 року

Зв’язки з громадськістю – це мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді в повній інформованості.

(Сем Блек, “Паблік Рілейшнз. Що це таке?”)

Паблік рілейшнз - це поведінкова мораль групи, стратегія і технологія комунікацій, справжній додаток гуманітарних наук, що має на меті встановлення і підтримання товариських відносин.

Філіп А. Буар, французький дослідник PR, відомий теоретик і практик PR у Франції

Public Relations – продумане і цілеспрямоване зусилля по формуванню саме іміджу компанії, а не якої-небудь її продукції. Паблік рілейшнз є управлінською функцією, за допомогою якої оцінюється думка громадськості, співвідноситься з громадськими інтересами політика і тактика організації, а також реалізується програма дій (і зв’язків) з метою завоювання покликання і прихильності громадськості.

Пітер Р. Діксон

ПР – комунікативна функція управління, за допомогою якої організації адаптуються до навколишнього середовища, змінюють (або ж зберігають) його в ім’я досягнення своїх організаційних цілей.

Професор Лоуренс В. Лонгі, професор Вінсент Хазелтон

Зв’язки з громадськістю – спеціалізована діяльність релайтерів (PR-менів і PR-вумен) – фахівців в інтересах персоналій і корпорацій, державних установ, благодійних фондів і торгових об’єднань зі створення сприятливого іміджу організації, її представників, конкретної особистості, продукту або ідеї в очах громадськості і соціальних груп: акціонерів, фінансових кіл, службовців підприємств та шкільних установ, реальних чи потенційних клієнтів, а також членів муніципальних, окружних, штатних і федеральних законодавчих органів. Ця діяльність найчастіше здійснюється шляхом надання в розпорядження преси, телебачення і радіо відповідної інформації, на яку серйозно покладаються і розраховують численні місцеві видання (газети та журнали, місцеві радіо- і телевізійні станції).

Словник ABBYY Lingvo 12

Паблік рілейшнз – невід’ємна частина менеджменту, а найбільш точно – менеджменту комунікацій … Ця робота представляє собою комплексну систему застосування спеціальних інструментів, прийомів, методів, процедур, технологій, що обумовлює всебічну (особливо інформаційну) взаємодію всіх елементів, складових організації (її внутрішню сферу) з зовнішнім середовищем.

З книги “Паблік рілейшнз. Зв’язки з громадськістю в сфері бізнесу / Під ред. Е.А. Уткін”

ПР – одна з функцій управління організації (компанії), що планується на рівні її керівництва; ця функція має напрямок на встановлення контактів і відносини з широким громадським колом, ЗМІ, клієнтами організації, органами державної влади – з метою сформувати у зазначених аудиторій позитивне ставлення до організації (компанії).

З книги Є.Г. Каліберди “Зв’язки з громадськістю”

Паблік рілейшнз – це функція менеджменту, яка оцінює відносини громадськості, ідентифікує політику і дії індивідуума або організації з суспільними інтересами і реалізує програму дій для здобуття суспільного розуміння і прийняття.

З американського підручника для майбутніх журналістів (Mencher, 1993, с. 347

Читай також:

Як ефективно працювати без боса»
"На Заході зростає інтерес до нового виду менеджменту, який пропагує рівність у повноваженнях, відсутність управлінських привілеїв і підвищену залученість співробітників в жит..."

Чому мозковий штурм не працює»
"Чому мозковий штурм не працюєМетод мозкового штурму придумав фахівець в області реклами і співзасновник агентства BBDO Алекс Осборн в 1940-х роках. З тих пір було проведено б..."

Про роль інтровертів в рекламній індустрії»
"«Ми змінили спосіб роботи, — каже Джекс. — І змінили місця роботи. Все це призвело до зміни типу людей в галузі». Незважаючи на те, що все нове, на думку Джекса, має масу плю..."

Як збагатити образ героя з допомогою символів: уривок з книги Джона Сурми «Анатомія історії»»
"Публікуємо наданий нам видавництвом уривок з книги. Персонаж і символ — дві важливі системи в єдиному організмі оповідання. І вони взаємопов’язані. Символ — відмінний і..."

У рубриці: Статті