Технології маніпуляцій масами. Реклама, маркетинг, PR, GR. Когнітивний підхід. Кишенькова книга політтехнолога

1-26-2019

Технології маніпуляцій масами. Реклама, маркетинг, PR, GR. Когнітивний підхід. Кишенькова книга політтехнолога 54a67556ae7bb54e58262992d3aa5b08

XXI століття – це століття різних технологій, причому найбільш затребуваними виявляються конвергентні технології, що включають в себе нано-, біо-, інформаційні та когнітивні технології, а також весь комплекс соціально-гуманітарних технологій впливу на соціум та індивіда. Сьогодні ми всі живемо в просторі рекламних, маркетингових, комунікаційних, PR – та GR-технологій, а також політичних технологій, є технологіями масових маніпуляцій. Людина влаштована таким чином, що для того щоб успішно орієнтуватися у навколишньої реальності, їй необхідно цю реальність картувати, тобто в буквальному сенсі створювати когнітивну карту реальності. Соціально-гуманітарні технології якраз і призначені для впровадження усезнання певних картин дійсності, які роблять людину керованою в потрібному напрямку. Основна увага в книзі приділено таким аспектам, як моделювання процесу соціального конструювання реальності, методологія наукового соціологічного знання, основні етапи становлення соціології як науки, моделювання соціальних процесів. Виокремлюються загальні методологічні принципи і підходи, що становлять основу процесу наукового і математичного моделювання в різних сферах пізнання, виходячи з когнітивних потреб. Відмінною рисою будь-якого знання, яке претендує на статус наукового, є обов’язкове явне виділення методологічної основи, на базі якого і будується певна картина світу. Викладу соціологічного матеріалу передує обговорення метатеоретичного підстави соціологічного знання, після чого аналізуються різні етапи становлення соціології як науки. Завершується аналіз критичним оглядом сучасних соціологічних теорій, з вичлененням їх сильних і слабких сторін, а також перспективами і стратегіями розвитку фундаментального, прикладного та практичного соціологічного знання, знаходить своє застосування в різних PR – й GR-технологіях. У Додатку наводиться велика кількість активно використовуваних в даний час когнітивних технологій, спрямованих на досягнення різних завдань соціального впливу, а також технологій комунікації, маніпуляції і контрманіпуляціі, кожна з яких на практиці довела свою придатність і ефективність для вирішення поставлених завдань. Обговорюються способи нейро-лінгвістичного конструювання соціальної реальності. В роботі представлений список сучасною актуальною і затребуваною літератури, присвяченої проблемам соціально-гуманітарних технологій різних орієнтації, виходячи з розв’язуваних завдань і сформульованих проектів.

Читай також:

Вірусне відео. Секрети і технології»
"“Вірусний маркетинг” і “вірусне відео” – ці словосполучення міцно увійшли в наше життя. Вірусне відео сьогодні використовують виробники товарів ..."

Розробка ціннісних пропозицій. Як створювати товари і послуги, які захочуть придбати споживачі»
"В основі будь-якої бізнес-моделі лежить ціннісна пропозиція, що описує переваги, які ваші товари та послуги дають споживачеві. Новий інструмент, розроблений авторами цієї кни..."

Ідеал»
"Досягнення ідеалу – досягнення найвищої точки, створення найкращого втілення. Це неперевершений результат, зоряний час будь-якого творця. Ідеал – це програма. А т..."

Бізнес з нуля. Метод Lean Startup для швидкого тестування ідей та вибору бізнес-моделі»
"Ми звикли вважати, що процеси і менеджмент – це щось нудне і нудне, а стартапи – динамічний і захоплюючий, де немає місця ніяким правилам. Однак вірно якраз проти..."

У рубриці: Книги